Refundacja

Sklep ORTMAX daje Państwu możliwość uzyskania dofinansowania do większości oferowanego przez nas sprzętu.

Narodowy Fundusz Zdrowia:
Krok po kroku…

  • Udaj się do lekarza rodzinnego, aby uzyskać skierowanie do odpowiedniego specjalisty (ortopedii, chirurgii, neurologii, reumatologii lub rehabilitacji medycznej)
  • Lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie, na specjalnym druku (druk do pobrania)
  • Zlecenie należy potwierdzić w odpowiednim do miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (lista oddziałów NFZ)

Osobom, które są uprawnione do nabywania raz w miesiącu środków pomocniczych wydawanych cyklicznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, sprzęt stomijny), zostanie wydana tzw. „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, ważna 12 miesięcy. Zwalnia ona pacjentów od comiesięcznego rejestrowania i potwierdzania zleceń. Wydawana jest od ręki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłoś się do nas, a my z pewnością pomożemy Ci w dokonaniu wszelkich formalności związanych z potwierdzeniem wniosku.

  • Przyjdź do nas i zrealizuj zlecenie

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ? – Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: kliknij tutaj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: kliknij tutaj

Wymagane dokumenty

  1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania
  2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach w rodzinie osoby niepełnosprawnej lub dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
  4. Faktury (określające limit Narodowego Funduszu Zdrowia i wysokość dofinansowania NFZ ).
  5. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie – sklep ORTMAX.
  6. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.